Τὸ ἀστυνομικὸ μυθιστόρημα στὸ ἔργο τοῦ Χ. Φ. Λάβκραφτ: Τὸ παράδειγμα στὸ «Κάλεσμα τοῦ Κθούλου»

(Ὁμιλία στὴν ἐκδήλωση "Ἀντανακλάσεις: Τὰ πρόσωπα τοῦ Χ. Φ. Λάβκραφτ" στὸ Πολυχῶρος Αἴτιον, στὶς 25 Νοεμβρίου 2018) Εἶναι γνωστὸ ὅτι ὁ Χάουαρντ Φίλιπς Λάβκραφτ εἶχε ἐπιρροὲς ἀπὸ πολλὰ ἀναγνώσματα καὶ πολλὰ εἴδη. Πρώτιστα, ἀπὸ τὸ γοτθικὸ μυθιστόρημα, προφανῶς, κρίνοντας ἀπὸ τὸ εἶδος ποὺ διάλεξε νὰ ὑπηρετήσει σχεδὸν ἀποκλειστικά. Ἕνα ἀπὸ τὰ εἴδη ποὺ ἀγαποῦσε εἶναι …

Συνεχίστε την ανάγνωση Τὸ ἀστυνομικὸ μυθιστόρημα στὸ ἔργο τοῦ Χ. Φ. Λάβκραφτ: Τὸ παράδειγμα στὸ «Κάλεσμα τοῦ Κθούλου»

Advertisements